On the go and need some assistance? Call our Helpline:
INTEGRITY & WHISTLE BLOWER
Polisi Pemberi Maklumat
Prasarana Malaysia Berhad menguatkuasakan Polisi ini untuk menyediakan mekanisma kepada kakitangan kumpulan dan bukan kakitangan untuk melapor apa jua perilaku tidak beretika, tidak betul atau disyaki tidak betul, tidak amanah atau pelanggaran kod etika perniagaan.
Perlindungan Kepada Pemberi Maklumat
Polisi Pemberi Maklumat melindungi dan merahsiakan identiti pemberi maklumat. Polisi ini juga melindungi pemberi maklumat sebaik sahaja selepas pendedahannya tentang salah laku diterima. Jenis perlindungan yang diberikan adalah seperti berikut:

(1) Perlindungan daripada maklumat rahsia
(2) Kekebalan daripada tindakan sivil dan jenayah
(3) Perlindungan daripada sebarang tindakan buruk seperti dibuang kerja, tidak mendapat kenaikan gaji dan sebagainya. Perlindungan akan dipanjangkan kepada mana-mana orang yang mempunyai hubungan atau berkaitan dengan pemberi maklumat.
Saluran Aduan
Saluran membuat aduan adalah seperti berikut:

Talian Bebas Tol
1-800-88-2299
Telefon
03-22991999 Ext. 1995 & 1114
Faks
03-22991981
Surat
Ketua Pegawai Integriti
Integrity & Governance Unit,
Prasarana Malaysia Berhad,
Level 21, Tower B,
Menara UOA Bangsar,
52000 Kuala Lumpur
Hadir Ke Pejabat Ketua Pegawai Integriti:

Level 21, Tower B, Menara UOA Bangsar
Maklumat yang Diperlukan Ketika Membuat Aduan

(1) Nama, no. telefon, alamat surat menyurat dan email pelapor
(2) Nama, no. telefon, alamat surat menyurat individu yang dilapor
(3) Penerangan bagaimana, mengapa dan di mana salah laku berlaku; dan
(4) Bukti atau maklumat yang diperlukan untuk menyokong dalam penyiasatan

*Kriteria utama laporan ialah maklumat yang betul berasaskan kepada bukti dan bukannya untuk kepentingan peribadi mana-mana pihak
Change Location
From
  To
   Save Route
   You can only save routes if you are a member. Sign up now to be able to save up to 10 routes! You can also receive updates and news from MyRapid.
   Save Route
   The route has been saved successfully.
   Route has been Saved
   You have saved this route previously. Please try saving another route.
   You have saved more than 10 Routes.
   Opps! You have saved more than the set 10 routes. Please delete one or more route(s) and try again. Thank you.
   Ooops!
   Generic Popup